PRESS RELEASE - Cyber Security Management versterkt en verbreedt security portfolio

PRESS RELEASE - Cyber Security Management versterkt en verbreedt security portfolio

Cyber Security Management versterkt en verbreedt security portfolio

Bewuste keuze voor Europese leveranciers maakt toch breed aanbod aan oplossingen mogelijk.

Bij aanvang van de Europese Cyber Security maand maakt security consultant en dienstenleverancier Cyber Security Management (CSM) bekend dat ze hun portfolio hebben verrijkt met oplossingen in uiteenlopende disciplines en sectoren. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ook nu zijn alle leveranciers gebaseerd in Europa.

We hebben van bij de oprichting van CSM resoluut gekozen voor Europese security oplossingen om onze klanten te bedienen. Er zijn ruim voldoende oplossingen van hoge kwaliteit beschikbaar die door Europese leveranciers zijn ontworpen. Waarom zouden we dan een beroep doen op leveranciers uit de Verenigde staten of Azië?”, aldus Peter Braem, CEO van CSM.

Braem wijst ook op de vele voordelen van een keuze voor Europese leveranciers: een hogere vertrouwdheid met de GDPR-regelgeving, meer voeling met de specifiek Europese context waarin de klanten opereren, minder vatbaar voor overheidsdruk om toegang te bieden tot gevoelige data, enzovoort.
 
Uiteenlopende security-disciplines
 
De nieuwe leveranciers en hun portfolio komen uit diverse Europese landen en bieden oplossingen in verschillende security-disciplines: data leak prevention (Alsid & Gatewatcher), governance traceability & audit (Bertin, Brainwave & Conscio), identity & access management (Inwebo & Neowave), transactions security (Alsid, Gatewatcher, Inwebo & Neowave), Industrial security (Holiseum & Sentryo) en protection of web & mobile (Pradeo).

Met de komst van Holiseum en Sentryo hebben we nu ook oplossingen voor industrial security in ons portfolio”, vult Maxime Rapaille, Cyber Security Advisor bij CSM, aan.

PERSCONTACT
Sophie Lambert - Blue Chilli
+32 477 91 45 72
sophie@bluechilli.be