Audit en risk management

Audit & risk
management

Expertise op alle fronten

Met de inwerkingtreding van het GDPR moeten bedrijven hun dataverantwoordelijkheid opnemen. Ondernemingen en overheidsinstellingen moeten voortaan zorgen voor een optimale IT-veiligheid en -documentatie, en aantonen dat zij zich strikt aan de datawetgeving houden. Daarom moet het nalevingsniveau van een onderneming continu worden beoordeeld om zo passende maatregelen te kunnen nemen.

Audits moeten worden uitgevoerd om de processen, bijbehorende procedures, de toepassing ervan en de verantwoordelijken te beoordelen en de juiste stappen te ondernemen.

Wij komen tussenbeide op de volgende gebieden: GDPR-audit, website-audit, risico-impactanalyse en onderzoek naar data-inbreuk.

Alliantie

[LOGO] Advens