Governance, Risk & Compliance

GRC

Risico's beheren en effectief governance implementeren

  • Opleiding en ondersteuning van de raad van bestuur en het management bij het ontwikkelen van de veiligheidsstrategie
  • Beoordeling van de situatie en opstellen van het beveiligingsplan
  • Implementatie en certificering van het informatieveiligheidsmanagementsysteem en gegevensbescherming

Alliantie

[LOGO] Easiance