INZICHT -  “Opname van ANNSI in de Europese Cybersecurity Act past in onze strategie”

INZICHT - “Opname van ANNSI in de Europese Cybersecurity Act past in onze strategie”

Op 7 juni jongstleden verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de verordening dat het Franse Nationaal Agentschap voor de Beveiliging van Informatiesystemen (ANSSI, voluit l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) is opgenomen in de Europese Cybersecurity Act.

Concreet betekent dit dat alle Franse leveranciers van security oplossingen die gecertificeerd zijn door de Franse certificaatautoriteit ANNSI nu ook automatisch Europees gecertificeerd zijn.

Veel van deze Franse security oplossingen zijn lid van de koepelorganisatie HexaTrust. Deze wordt in ons land vertegenwoordigd door Cyber Security Management (CSM). “We zijn zeer verheugd met deze certificatie. Deze erkenning past perfect in ons verhaal als verdeler in België en Luxemburg. Wij kiezen er immers voor om enkel Europese security-oplossingen te verdelen met een proven track record. Deze certificatie op Europees niveau vormt ook een echte aanzet naar een strategische Europese autonomie. Dit geeft aan dat er voldoende kwalitatieve security-oplossingen bestaan van Europese oorsprong om onze klanten hun informatiesystemen en -infrastructuur optimaal te beschermen en te beveiligen tegen mogelijke inbreuken”, reageert Peter Braem, stichter en voorzitter van de raad van bestuur van Cyber Security Management.

De EU Cybersecurity Act gaat officieel van kracht op 27 juni. De Act zal zowel het gebruik van gecertificeerde oplossingen aanmoedigen in de hele EU, waardoor de veiligheid van de Europese digitale interne markt wordt vergroot. "Door in de hele Europese Unie één certificering te creëren, proberen de Europese instellingen toetredingsobstakels tot de security markt weg te werken en de kosten te verlagen," zegt Peter Braem. “En dat is geweldig nieuws! Internationale bedrijven en organisaties hoeven geen verschillende cyberbeveiligingscertificaten meer te behalen in de verschillende landen waar ze actief zijn. Consumenten en bedrijven zullen bovendien gemakkelijker kunnen kiezen tussen veilige producten en diensten, wat het vertrouwen in nieuwe technologieën in het algemeen zou moeten vergroten."

Bezoek voor meer informatie over de Europese Cybersecurity Act: https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/the-eu-cybersecurity-act-a-new-era-dawns-on-enisa