BLOG - Cyberverzekering: een bescheiden bijdrage aan een gerust online gemoed (maar niet meer dan dat)

BLOG - Cyberverzekering: een bescheiden bijdrage aan een gerust online gemoed (maar niet meer dan dat)

Cyberverzekering: een bescheiden bijdrage aan een gerust online gemoed (maar niet meer dan dat) 

Maxime Rapaille, Cyber Security Adviseur bij Cyber Security Management

Een cyberverzekering moet organisaties beschermen tegen risico’s rond internetaanvallen en meer algemeen rond het het gebruik van ICT. Een zeer nuttige aanvulling op het traditionele verzekeringsportfolio uiteraard, maar dit mag zeker niet gezien worden als vervanging van jouw investeringen in cybersecurity. Wel integendeel. 

Organisaties die hun tocht richting digitale transformatie hebben ingezet, ondervinden al gauw dat een steeds groter deel van hun business online en op digitale platforms plaatsvindt. Ze moeten steeds meer op cloud-gebaseerde en andere digitale omgevingen vertrouwen, en elke storing of beschadiging van de digitale en online infrastructuur kan ernstige gevolgen hebben voor het zakencijfer. Daarom zien we het belang van een betrouwbare verzekering voor alle online en digitale activiteiten en producten in de komende jaren en zelfs decennia alleen maar toenemen.  

Sommigen beschouwen hun investeringen in cyberverzekering zelfs als een eenvoudig en goedkoop vervangmiddel voor hun investeringen in cybersecurity. De redenering hierachter klinkt min of meer als volgt: ‘een cyberverzekering kan je organisatie niet beschermen tegen cybermisdaad maar het kan je organisatie wel een stabiele financiële gemoedsrust bezorgen als er ooit een significant security event zou plaatsvinden.’ In die optiek is het zinvoller om in een degelijke verzekering te investeren dan in nog maar eens een extra beschermingslaag om cyberbedreigingen te proberen weren.  

Toch zal een cyberverzekering nooit gebruikt mogen worden als een vervanging van investeringen in cybersecurity. Het kan enkel dienen om te voorkomen dat je eindeloos blijft investeren in het beschermen van je business. Niemand kan zich volledig beschermen tegen elke mogelijke vorm van cyberaanval of catastrofe. 100% cyberbeveiliging is onmogelijk. De juiste vraag is niet “zullen we ooit het slachtoffer worden van een cyberaanval?”, maar wel “wanneer zullen we het slachtoffer worden?”. Dan kan een cyberverzekering te hulp schieten. Het kan je helpen herstellen van eender welke schade aangebracht door hackers of van andere cybergevaren, als je tenminste al andere vormen van bescherming hebt voorzien (Backup, plan en policy’s voor incidentbeheer, procedures voor disaster recovery enz..). 

Toch zullen investeringen in cybersecurity altijd nodig blijven, ongeacht de waarde van het terugbetaalde bedrag die in de polis is voorzien. Ten eerste omdat de cyberverzekering meestal enkel het financiële luik van de schade dekt. De reputatieschade, de verloren gegane deals en het bijhorende omzetverlies, en alle andere bijkomende schade die je door de hack of andere incidenten hebt opgelopen, worden heel zelden gedekt, al was het maar omdat die erg moeilijk te kwantificeren zijn.  Als je bijvoorbeeld een ransomware-aanval hebt ondergaan waarbij al jouw data werden geëncrypteerd, zal je hooguit de 25.000 recupereren waarmee je een volledige restore kunt uitvoeren… op voorwaarde dat je een back-up had natuurlijk! Maar je zal nooit het bedrag kunnen recupereren dat je hebt verloren door tijdelijk ‘out of business’ te zijn, en al zeker niet voor de geleden reputatieschade.   

Bovendien zal de verzekeringsmaatschappij altijd om een risico-analyse vragen, meestal in de vorm van een security audit. Hoe lager jouw investering in je beveiligingsinfrastructuur is, hoe hoger het bedrag van de verzekeringspolis dreigt te worden.  

Samengevat: je zal altijd nauwgezet moeten afwegen hoeveel je investeert in cybersecurity enerzijds en een cyberverzekering anderzijds. Hiervoor heb je op zijn minst een realistische inschatting nodig van je huidige security policy’s en -infrastructuur. Een externe security consultant kan in zulke gevallen een uitstekend idee zijn.